Setkání Duhy a Missio

Pojďte s námi prožít milý srpnový den na faře v Putimi. Kdy? O sobotě blízké svátku sv. Vavřince, kterému je tu zasvěcený kostel. Letos se tedy sejdeme 24. srpna :-)

Jak to bylo třeba vloni?

V sobotu 20.8. se konalo prázdninové setkání přátel časopisu Duha a Papežských misijních děl v Putimi u Písku. “Letos se sešly dvě stovky hlavně rodičů a dětí, přítomní byli i dlouholetí katecheti i katechetky,” říká za organizátory P. Tomáš Cyril Havel s tím, že lidé přijeli především z jihu Čech, ale také z Ostravy nebo z Brna. Program začal mší svatou v putimském kostele sv. Vavřince, která byla určena především dětem. Ke zpěvu přítomné povzbudili manželé Krejčí a jejich tři dcery. Následoval oběd a program na farní zahradě. Vedle soutěží a výtvarných dílen si lidé vyslechli vyprávění Leoše Halbrštáta o cestě PMD na Filipíny, navštívili putimskou miniZOO nebo se nechali unést laskavým humorem Pavla Helana…

“Ze Sušice jsme přijeli na setkání s Duhou a PMD do Putimi poprvé, je nás osm dětí a pět dospělých,” uvedl Vojtěch Šmídl. “V Putimi jsme zažili milé setkání v rodinné atmosféře: mše svatá s promluvou pro děti, bohaté pohoštění na farní zahradě, zábavné tvoření, poutavé povídání o misiích, zoo, akční zpívání s Pavlem Helanem, kočka Mikeš s koťátky a k tomu krásné počasí. I cesta vlakem byla pro děti zážitkem,” dodal Vojtěch Šmídl.

(převzato a zkráceno s laskavým svolením Radka Gálise, Katolický týdeník č. 35)

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.