Sievers

Veselí nad Lužnicí, 18. 2. – 12. 5. 2024 Seminář s názvem Život v Duchu je 12 týdenní intenzivní duchovní obnova, která nabízí účastníkům orientační body a pomoc jít duchovně do hloubky. Sám Bůh každého zve, aby k Němu přišel blíže a měl s Ním hlubší účast na jeho Božím životě.

Skrze tento seminář ti chce Bůh v modlitbě otevřít poklady svého slova a darovat ti radost a sílu pro tvůj život. Bůh mluví k tobě prostřednictvím slova nebo Písma, ale také prostřednictvím člověka. Chceš-li dosáhnout v semináři hlubšího a obnoveného křesťanského života, budeš se muset pravidelně účastnit všech setkání, aby ti ostatní sestry a bratři mohli pomáhat růst v tomto novém životě. Především tě však chce Bůh oslovit zcela osobně, jestliže ty sám s ním denně prodlíš "chvíli ztišení". Jsi tedy pozván, abys prodléval každý den - v neděli i ve všední den - minimálně 15 - 20 minut v tichosti, v osobní modlitbě u Pána. Přitom velmi brzy zakusíš, kolik milosti ti Bůh během této "chvíle ztišení" daruje. Poznáš, že - po počátečních obtížích - tyto týdny intenzívní modlitby budou pro tebe požehnanými. Kéž se tvůj život působením Ježíšova Ducha hluboce promění a obnoví.

Semináři se obecně říká Sievers, protože ho vyvinul a připravil P. Ernst Sievers, W. V. z Misijní kongregace Bílých otců, působící ve třetím světě.

Cílem semináře je pomoci účastníkům otevřít se novému, hlubšímu vylití Ducha Svatého a zakusit jeho působení ve svém životě. K předpokladům tohoto naplnění Duchem patří odřeknutí se zla, smíření se s Bohem i s lidmi a odevzdání života pod vládu Ježíše jako svého Spasitele a Pána. Tím vším si projdeš, pokud se na seminář přihlásíš. V centru semináře však nestojí aktivita člověka směrem k Bohu, nýbrž Boží působení v člověku a pro člověka. Seminář vychází z tradice charismatické obnovy a mnohým lidem již umožnil prohloubit zásadním způsobem život s Bohem.

Seminář je určen pouze pokřtěným, bez ohledu na křesťanskou denominaci. Biřmování je výhodou. Předpokládá se intenzivní touha prohloubit svůj vztah s Bohem a upřímná ochota si udělat po 12 týdnů čas na denní 15-20 minutové soukromé rozjímání. Také se očekává účast na 12 nedělních setkáních, které začínají v 17 hodin a končí cca ve 20.00 hodin. Tato setkání obsahují katechezi, svědectví, sdílení ve skupinkách, agapé a modlitbu chval. Kromě toho jsou 4 mimořádná tematická setkání: smíření, vylití Ducha sv., vyslání a závěrečná oslava. Seminář ti pomůže najít tvé aktuální duchovní dary a připraví tě na službu v Církvi. Cílem je také vytvořit místní společenství, které bude pokračovat v započaté duchovní cestě. Po přihlášce bude následovat rozhovor s členem týmu. Přijetí do semináře závisí na skladbě dalších přihlášených a kapacitním omezení.

Informace: pastorace@bcb.cz.

Přihlášku můžete elektronicky vyplnit zde:

Pořadatelský tým ve Veselí nad Lužnicí povede otec Tomas van Zavrel.

Soubory ke stažení

velikost 5 272 KB
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.