Škola křesťanského života a evangelizace

Zveme na duchovní obnovu na Ktiši 31.3. - 2.4. 2023

Přihláška ZDE

nový web Školy:  skolamarie.cz
 
Škola Křesťanského života a evangelizace Marie z Nazaretu, Matky Církve
má za cíl uvést teoreticky i prakticky do:            
Podstaty křesťanské víry (kérygma)  
Učednictví – jak být učedníkem Ježíše Krista, vystavět život na B. Slově, nechat se vést Duchem Svatým  
Cesta ke svobodě - jak se zbavit hříchů, slabostí, překážek, které mi brání jít za Kristem, sebepřijetí, rozlišování
Společenství – jak žít ve společenství, vést společenství  
Služba – jak sloužit druhým podle Božího záměru, evangelizace, přímluvná modlitba, animátor modlitby chval, vedoucí společenství,
Teologie vnitřního života
Škola je určena věkové skupině 18 – 60 let.

Termíny v roce 2023

24. -26. 2. 2023
31. 3. – 2. 4. 2023
5. 5. – 7. 5. 2023

Místo konání: Diecézní centrum života mládeže Ktiš, 1.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.