Škola křesťanského života a evangelizace

 

nový web Školy:  skolamarie.cz
 
Škola Křesťanského života a evangelizace Marie z Nazaretu, Matky Církve
má za cíl uvést teoreticky i prakticky do:            
Podstaty křesťanské víry (kérygma)  
Učednictví – jak být učedníkem Ježíše Krista, vystavět život na B. Slově, nechat se vést Duchem Svatým  
Cesta ke svobodě - jak se zbavit hříchů, slabostí, překážek, které mi brání jít za Kristem, sebepřijetí, rozlišování
Společenství – jak žít ve společenství, vést společenství  
Služba – jak sloužit druhým podle Božího záměru, evangelizace, přímluvná modlitba, animátor modlitby chval, vedoucí společenství,
Teologie vnitřního života
Škola je určena věkové skupině 18 – 60 let.

Termíny v roce 2024: https://prolidi.bcb.cz/cs/akce/2023-09-skola-krestanskeho-zivota-a-evangelizace

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.