Vstupy do škol

Programy pro školy naleznete na www.vstupydoskol.cz.

Nejen kvůli překonání předsudků, ale především pro vzájemné obohacení, nabízí spolek Most České Budějovice ve spolupráci s Diecézním centrem pro katechezi Biskupství českobudějovického výukové programy pro základní a střední školy Jihočeského kraje, vymezené části západočeského kraje a kraje Vysočina. Tento dlouhodobý projekt má sloužit k rozšíření všeobecného přehledu v oblasti kultury, slavení svátků, stylu života a základních lidských hodnot z pohledu křesťanství, které je, ať chceme nebo nechceme, nedílnou součástí naší civilizace.

Výukový program je realizován v jedné nebo dvou vyučovacích hodinách, je přizpůsoben věkové kategorii žáků a zcela respektuje RVP i náboženskou neutralitu školy.

Výukové programy jsou nabízeny zdarma.

www.vstupydoskol.cz

Zveme také všechny pedagogy z Českých Budějovic a okolí na pracovně-vzdělávací program do dominikánského kláštera na Piariastickém náměstí v Českých Budějovicích. Můžete si vybrat ze dvou termínů: 22.10.2019 v 17.00 nebo 24.10.2019 v 15.00. Vaši účast prosím potvrďte na dck@bcb.cz nebo na t.č. 731 402 820. Co vás čeká? Komentovaná prohlídka kostela a klášterní chodby, ukázka nabízených programů pro školy z Diecézního centra pro katechezi a Diecézní charity, pohoštění v klášterní knihovně a milý dárek. 

Těšíme se na Vás.


Vstup do škol o Svaté Anežce České

V roce 30. výročí od svatořečení Anežky České a od Sametové revoluce nabízíme vstup do škol pro děti na ZŠ. Autorkou je Marie Šittová s použitím materiálů Cesty katecheze – programy pro učitele náboženství a katechety (Biskupství královéhradecké), uveřejněných na webu Biskupství brněnského. 

*Všechny přílohy naleznete níže v odkazech ke stažení.

 

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.